Meille opiskelemaan
Opiskelijat
Työnantajat ja sidosryhmät
Tutkimus
Media ja julkisuus
Henkilöstö
Video kestävästä kehityksestä
Maailmaa muutetaan laboratorioissa, tutkimusaluksissa, metsissä ja merillä. Katso videomme kestävästä kehityksestä. ...
 
Vanhat sivut löytyvät täältä
10.03.2014
Olemme säilyttäneet vanhan sivuston siltä varalta, että sieltä kaivataan jotain. Vanha sivusto löytyy osoitteesta /www.helsinki.fi/ymparistotieteet/ index2.html ...
Media ja julkisuus
29.01.2014
Ympäristötieteiden laitoksella tehdään laaja-alaista luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristöntutkimusta, sekä koulutetaan alan asiantuntijoita ja opettajia. Tutustu laitoksemme toiminnast...
Henkilöstö ja hallinto
17.01.2014
Ympäristötieteiden laitoksen johtaja on meribiologian professori Jorma Kuparinen. Laitoksella on yhdeksänjäseninen laitosneuvosto. Laitos muodostuu akvaattisten tieteiden, ympäristöekologian, ja ympäristömuut...
Tutkimus
13.01.2014
Muuttuva ympäristö, puhdas vesi Ympäristötieteiden laitoksella tehdään laaja-alaista luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristöntutkimusta. Tämä tieteidenvälisyys antaa hyvät edellytyks...
Työnantajat ja sidosryhmät
11.01.2014
Laitoksesta valmistuneet ovat sijoittuneet monipuolisiin tehtäviin mm. ympäristö- ja luonnonvara-alojen tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa, hallinnossa, järjestöissä, konsulttitoimistoissa ja lukuisissa muissa ...
Meille opiskelemaan
21.12.2013
Miten käy ekosysteemin, jos siitä katoaa uhanalaisia lajeja? Mikä merkitys hauella on järvissä? Miten vieraslajit voivat vaikuttaa herkkään vesiympäristöön? Miten ihminen vaikuttaa eri lajeihin kaupungeissa...
Opiskelijat
11.01.2014
Lukuvuoden 2011 – 2012 alusta lähtien laitos tarjoaa opetusta kolmessa pääaineessa. Akvaattisten tieteiden koulutusohjelmassa toimii samanniminen pääaine, joka sisältää kolme oppiainetta; meribiologian, limno...
Samu, meribiologia, 4. vuosi
Kristiina, ympäristöekologia, 3. vuosi
(418) 365-7133
Maija, ympäristöekologia, 3. vuosi
636-492-5326
Riikka, ympäristöekologia, 3. vuosi
snailfish
Kestävä kehitys
289-229-1367
Find the Meaning
2013959366
Opiskelua Helsingissä
(276) 398-9618